Φωτογραφίες

Επίδειξη τμημάτων Judo 2013


Created with Admarket’s flickrSLiDR.

Γιορτή Dojo Club 2012

Φωτογράφηση – Τμήμα Judo Ενηλίκων 2010