Νέοι κανονισμοί Judo από την παγκόσμια ομοσπονδία

Με αρχή το πρόσφατο Grand Slam Παρίσι, η παγκόσμια ομοσπονδία έκανε διαθέσιμη την λίστα με τους νέους κανονισμούς για την season 2013-2016. Μπορεί να βρεθεί στα αγγλικά εδώ αλλά και στα ελληνικά εδώ. Υπάρχει και μια διαδραστική εφαρμογή με video για τις αλλαγές (θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο browser google chrome), εδώ.